Titan poker


Titan poker -->PokerSavvy
Titan je glavna poker soba u velikoj i popularnoj iPoker mreže. Prometa na ovoj mreži ima dovoljno na svim igrama i ulozima.

Ukupni bonus: $260 = $160 signup + $100 kickback
Kickback bonus: $100
Signup bonus: 100% do $500
Kickback bonus uvjet: 4000 Titan Poker Poena
Učinkovitost čišćenja*: 111%
*-predstavlja rakeback ekvivalent; 250% znači da na svakih $1 plaćenog rejka, dobijete natrag $2.50 bonusa

Komentar:
-minimalna uplata: $50
-bonus se otpušta u komadima od $5 za svakih 600 Titan poker poena, tako da možete uplatiti koliko vam je potrebno
-za $1 turnirskog "fee"-a dobije se 17 Titan poena što znači da za cijeli bonus treba platiti ~$235 "fee"-a.

Ocjena bonusa: 7/10
(što je ocjena veća, to je bonus bolji i lakši za rješavanje)


Preporučeni stolovi:
NL10, NL20, NL50+, Turniri
(zeleno=preporučljivo za čišćenje, crno=OK, crveno=čišćenje je nemoguće ili jako teško)

Edit:
-3.5.11.: povećan uvjet sa 2000 na 4000 Titan pointsa

No comments: