Party poker


Party poker -->PokerSavvy
Party poker je treća po veličini poker soba na netu. Prometa ima dovoljno na svim igrama.

Ukupni bonus: $102 = $12 signup + $90 kickback
Kickback bonus: $80
Signup bonus: 30% do $150 ili $25
Kickback bonus uvjet: 100 Party Poena
Učinkovitost čišćenja*: 204%
*-predstavlja rakeback ekvivalent; 250% znači da na svakih $1 plaćenog rejka, dobijete natrag $2.50 bonusa

Komentar:
-minimalna potrebna uplata: $50
-za signup bonus je potrebno skupiti 8 Party Poena za $ bonusa, što znači da ćete dobiti još $12 kad završite s kickbackom. Na turnirima se dobije 2 Party Poena za $1 u "fee"-u, što znači da trebate platiti ukupno $50 "fee"-a za ispunjenje uvjeta.

Ocjena bonusa: 10/10
(što je ocjena veća, to je bonus bolji i lakši za rješavanje)


Preporučeni stolovi:
NL10, NL25, NL50+, Turniri
(zeleno=preporučljivo za čišćenje, crno=OK, crveno=čišćenje je nemoguće ili jako teško)

Edit:
-20.8.10.: povećan iznos kickback bonusa sa $70 na $80
-13.1.11.: izmjena uvjeta signup bonusa
-7.5.11.:
povećan iznos kickback bonusa sa $80 na $90

No comments: