Hollywood poker


Hollywood poker -->PokerSavvy
Hollywood je dio velike Ongame poker mreže te ima dovoljno prometa na svim stolovima i igrama.

Ukupni bonus: $170 = $70 signup + $100 kickback
Kickback bonus: $100
Signup bonus: razni bonusi
Kickback bonus uvjet: 550 PokerPointsa
Učinkovitost čišćenja*: 152%
*-predstavlja omjer maksimuma svih bonusa koji se mogu dobiti i plaćenog rejka u slučaju da prekinete s igranjem po ispunjenju uvjeta; 250% znači da na svaki $1 rejka, dobijete natrag $2.50 ukupnog bonusa

Komentar:
-minimalna uplata: $50
-prilikom uplate odaberite onaj bonus koji za uvjet ima 8 skupljenih poena za $1 u bonusu i koji se može isplatiti u komadu od $50 ili manjim komadima, ako takvi bonusi postoje
-i ovo je dobar kickback bonus za igrače na SNG turnirima jer je potrebno platiti $110 "fee"-a kako biste sakupili 900 PokerPointsa a za to dobijete natrag čak $210.

Ocjena bonusa: 9/10
(što je ocjena veća, to je bonus bolji i lakši za rješavanje)


Preporučeni stolovi:
NL10, NL25, NL50+, Turniri
(zeleno=preporučljivo za čišćenje, crno=OK, crveno=čišćenje je nemoguće ili jako teško)

Edit:
-

No comments: