Celeb poker


Celeb poker -->PokerSavvy
Celeb poker je nova poker soba u iPoker mreži nakon što su dugo vremena bili na BossMedia mreži. Promet na iPokeru je dovoljan na svim igrama i ulozima, i stalno raste.

Ukupni bonus: $125 = $50 signup + $75 kickback
Kickback bonus: $75
Signup bonus: 100% do $600
Kickback bonus uvjet: 6000 Celeb poker Poena
Učinkovitost čišćenja*: 31%
*-predstavlja rakeback ekvivalent; 250% znači da na svakih $1 plaćenog rejka, dobijete natrag $2.50 bonusa

Komentar:
-minimalna uplata: $50
-bonus se otpušta u komadima od $5 za svakih 600 Celeb poker Poena, tako da možete uplatiti koliko vam je potrebno
-za $1 turnirskog "fee"-a dobije se 15 Celeb poker poena što znači da za cijeli bonus treba platiti $333 "fee"-a.

Ocjena bonusa: 1/10
(što je ocjena veća, to je bonus bolji i lakši za rješavanje)


Preporučeni stolovi:
NL10, NL20, NL50+, Turniri
(zeleno=preporučljivo za čišćenje, crno=OK, crveno=čišćenje je nemoguće ili jako teško)

Edit:
-15.8.10.: povećan uvjet sa 2000 na 2500 Pointsa
-18.1.11.: povećan uvjet sa 2500 na 5000 Pointsa
-22.7.11.: povećan uvjet sa 5000 na 6000 Pointsa

No comments: