Savvy update

Everest
Dodan je Everest poker, još jedan lagani kickback bonus. Ukupno se sada na Savvyu nalazi 29 poker soba s kickback bonusima koje možete iskoristiti vrijednost preko $3700.

Betfair
Nažalost, Betfair je udvostručio uvjet za čišćenje kickback bonusa tako da više nije jedan od najlakših. Update na listi sa SNG bonusima napravit ću u slijedećih par dana.

No comments: